Rychlá příručka - Úvodní stránka

HTML - HyperText Markup Language

Na Wikipedii (otevřené encyklopedii) se o HTML dočtete toto: „HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.“, celý článek na Wikipedii (otevřené encyklopedii), ve kterém se dočtete zajímavé informace o tomto jazyku, otevřete pouhým kliknutím.

CSS - Cascading Style Sheets

Na Wikipedii (otevřené encyklopedii) se o CSS dočtete toto: „Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.“, celý článek na Wikipedii (otevřené encyklopedii), ve kterém se dočtete zajímavé informace o tomto jazyku, otevřete pouhým kliknutím.

© 2013 Petr Lhotský - petrlhotsky@windowslive.com